Архітектура історизму ХVІІІ–ХІХ столітть : проблеми вибору і дихотономінізація творчості.

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуті проблеми архітектури історизму, які остаточно були концептуалізовані у ХІХ столітті: проблема вибору архітектурного прототипу та проблема «роздвоєння» творчого процесу на художню та практичну складові.
Опис
Ключові слова
історизм, архітектура, проблеми вибору, художня складова, практична складова
Бібліографічний опис
Лінда С. М. Архітектура історизму ХVІІІ–ХІХ столітть : проблеми вибору і дихотономінізація творчості / С. М. Лінда // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 128-135. - Бібліогр : 9 назв.
Зібрання