Феритна очистка стічних вод від іонів цинку: вплив швидкості аерації

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ємчура, Богдан
Кочетов, Геннадій Михайлович
Самченко, Дмитро Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Актуальною на сьогоднішній день є розробка та вдосконалення комплексних технологій очистки води, що мають як високу ефективність вилучення забруднень, так і невеликий рівень ресурсозатрат. Досліджено вплив витрати повітря на процес феритної очистки концентрованих стічних вод промислових виробництв від цинку. Визначено залежність ступеня вилучення іонів важких металів від швидкості аерації. Найкращі результати очистки стічних вод від іонів цинку досягнуті при низьких значеннях швидкості аерації. Ефективність вилучення іонів феруму має зворотну залежність і зростає при збільшенні витрати повітря. Також вивчено вплив швидкості аерації на структуру осадів феритизації. Осади є хімічно стійкими, характери-зуються щільною кристалічною структурою та феромагнітними властивостями. На основі отриманих експериментальних досліджень визначено раціональну швидкість аерації для проце-су феритизації, що забезпечує економію електроенергії в технологічному процесі феритної очистки стічної води. Визначено напрямок подальших досліджень очистки стічних вод ліній цинкування для забезпечення необхідної якості води при використанні замкнених схем оборотного водопостачання.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, феритизація, очистка стічних вод, аерація, осад, сполуки цинку, ferritisation, wastewater treatment, aeration, sediments, zink compounds

Бібліографічний опис

Ємчура Б. Феритна очистка стічних вод від іонів цинку : вплив швидкості аерації / Б. Ємчура,Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 30. - С. 14 – 22. – Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset