Основні вимоги до висот при побудові вертикальної референцної системи відліку України

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті основні вимоги до вибору систем висот. Відмічено, що дані геометричного нівелювання використовуються, перш за все, для визначення взаємного положення фізичної поверхні Землі та рівневої поверхні реального поля сили ваги. Визначено, що однозначне значення висоти можливо отримати при використанні геопотенціальної системи висот.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, геометричне нівелювання, відлікові поверхні, геопотенціальні висоти, вертикальна референцна система, geometric levelling, reference surfaces, geopotential elevations, a vertical reference system
Бібліографічний опис
Кучер О. В. Основні вимоги до висот при побудові вертикальної референцної системи відліку України / О. В. Кучер, В. С. Старовєров, Н. І. Кошелюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 62, ч. 1. - С. 333-337. - Бібліогр. : 2 назв.
Зібрання