Вип. 62(1)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Територіальна громада – «сучасний феодалізм», самоврядування чи результат прогнозного регіонального планування
  (КНУБА, 2016) Яценко, В. О.
  Розглянуто позитивні та негативні сторони процесу формування територіальних громад як групових форм розселення локального рівня.
 • Документ
  Параметричні методи вирішення хаотичної забудови Києва
  (КНУБА, 2016) Цуман, К. М.
  Розглядаються основні принципи алгоритмічного створення архітектурного середовища та архітектурних об’єктів, принципи формування терміну та його засади. Розглядаються недосконалості систем на даний момент, та пріоритетні напрями розвитку.
 • Документ
  Містобудівні аспекти теорії сталості
  (КНУБА, 2016) Устінова, І. І.
  При визначенні містобудівних аспектів теорії сталості екологомістобудівних систем використані урбо-еко-фізичні паралелі та поняття фізико-математичної теорії сталості.
 • Документ
  Модель збору інформації про об'єкти будівництва
  (КНУБА, 2016) Смілка, В. А.
  Проаналізовано варіанти збору інформації про об'єкти будівництва, що необхідна для управління містобудівною діяльністю. Також в статті наведено модель ведення моніторингу забудови після реалізації проголошеної урядом децентралізації влади в сфері містобудування та архітектури.
 • Документ
  Характеристика комфортності світлового середовища міста
  (КНУБА, 2016) Петруня, О. М.
  В міських умовах поняття гармонійне світлове середовище включає в себе виконання різних суспільних функцій, пов'язаних із забезпеченням візуального комфорту та покращення естетичних якостей освітлювальних об’єктів. Це дає можливість створити на високому рівні загальне та художньо-естетичне сприйняття зовнішнього середовища.
 • Документ
  Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань
  (КНУБА, 2016) Патракеєв, І. М.; Зіборов, В. В.; Лазоренко-Гевель, Н. Ю.
  Подано результати аналізу геоінформаційного моніторингу як пізнавальної технології, яка включає функцію постійного спостереження за об’єктами, процесами, явищами та їх аналіз і прогноз. Виявлено, що геоінформаційний моніторинг є узагальненням різних видів моніторингових досліджень. Як глобальна технологія, геоінформаційний моніторинг дозволяє виявляти загальні закономірності навколишнього світу. Як метод пізнання — дозволяє проводити комплексні дослідження і будувати абстрактні моделі, на основі яких здійснювати міждисциплінарне перенесення знань.
 • Документ
  Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот
  (КНУБА, 2016) Панова, О. В.; Азнаурян, І. О.; Кандур, М. П.
  Розглянуто підходи до екранування магнітних полів наднизької частоти з урахуванням змінності у часі і просторі переважного напрямку магнітного поля. Визначено, що найбільш ефективними є тришарові екрани. Ефективність досягається використанням у якості внутрішнього шару феритів та магнітом’яких аморфних сплавів. Необхідні коефіцієнти екранування прогнозуються виходячи із співвідношення електрофізичних характеристик внутрішнього і зовнішніх шарів. Показано, що в умовах набуття чинності європейських нормативів з електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності електричного та електронного обладнання при організації екранування слід враховувати як проблему захисту людей, так і забезпечення стабільності роботи обладнання і надійності функціонування бездротового зв’язку.
 • Документ
  Визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з корисною площею 200….500 м2
  (КНУБА, 2016) Тонкачеєв, В. Г.
  Розглянута проблема визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з площею 200….500 м2 . за критерієм собівартості. Виконано оцінювання витрат, які пов’язані з геометричною формою сферичних куполів. До першої групи віднесені витрати на покриття і стелі з урахуванням витрат на виконання робіт та витрат на подальшу експлуатацію споруди. При переході на пологі форми куполу витрати першої групи зменшуються. До другої групи витрат віднесені витрати на зведення каркасу купола. При переході на пологі форми куполу витрати другої групи збільшуються. За результатами дослідження були знайдені оптимальні значення відношення стріли підйому купола до діаметра опорного кола. За оптимальне значення слід прийняти відношення 1/5…1/6, яке обрано для подальшого дослідження геометрії та конструктивних рішень куполів на предмет забезпечення стійкості верхнього ярусу від проклацування.
 • Документ
  Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни «іноземна мова»
  (КНУБА, 2016) Паніна, О. В.
  Розглядаються кваліфікаційні вимоги до аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук у рамках підготовки з курсу іноземної мови з урахуванням європейських рекомендацій з мовної освіти.
 • Документ
  Аналіз методів проектування і оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично-дорожній мережі міста
  (КНУБА, 2016) Осєтрін, М. М.; Дворко, О. М.
  Проводиться історичний огляд і аналіз методів проектування та оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на ВДМ міста. Ключові слова: нерегульований перетин, пропускна здатність, граничний інтервал, напрям руху, інтенсивність руху транспорту, затримка руху.
 • Документ
  Технологія влаштування фундаментів на схилах
  (КНУБА, 2016) Осипов, О. Ф.; Літнарович, Є. В.
  На прикладі будівництва багатоповерхового житлового комплексу з підземним паркінгом в Печерському районі м. Києва, висвітлено конструктивні та технологічні особливості влаштування фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах.
 • Документ
  Передумови виникнення реставрації, її задачі та стан на різних періодах
  (КНУБА, 2016) Орленко, М. І.
  Проаналізовані наукові роботи вітчизняних і закордонних вчених, які досліджували історію пам’яток, археологію і описували реставраційні проблеми та шляхи їх вирішення. Показано роль реставрації в суспільстві. Детально проаналізовано відтворення П’ятницької церкви в Чернігові і Старого Мяста в Варшаві.
 • Документ
  Роль и место современого трамвая в транспортной системе города и его пригородной зоны
  (КНУБА, 2016) Маргарян, Т. Г.
  Трамвай во всём мире переживает второе рождение. За последние 30 лет заново открыты трамвайные системы более чем в ста городах мира (всего городов с трамвайным транспортом насчитывается более 400). Значительный интерес к трамваю вернулся благодаря его эффективности при сравнительно низкой стоимости строительства. Главная отличительная характеристика современного трамвая - это максимальное уменьшение шума и вибрации.
 • Документ
  Розробка та дослідження енергоефективних водяних систем теплопостачання з безреагентною електромагнітною обробкою води
  (КНУБА, 2016) Малкін, Е. С.; Журавська, Н. Є.
  Обґрунтовано вплив магнітної обробки очищеної води на кінетику зміни фізичних характеристик її структури та вплив цих змін на енергоефективність на всіх етапах систем водяного теплопостачання. Встановлено, що магнітне поле впливає на фізико-хімічні властивости води. Отримано збільшення економії теплової енергії до 30 %, зокрема на процеси структуроутворення бетону, його міцності.
 • Документ
  Створення бази даних електронного каталогу класів об’єктів для наборів профільних геопросторових даних містобудівної документації
  (КНУБА, 2016) Максимова, Ю. С.
  Розглянуто принципи та методика реалізації бази даних каталогу класів об’єктів містобудівного кадастру, що входять до складу наборів профільних геопросторових даних у складі проектів генеральних планів міст.
 • Документ
  Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки
  (КНУБА, 2016) Левківський, Д. В.; Янсонс, М. О.
  Розглянуто проекційний метод Бубнова-Гальоркіна-Петрова для зниження вимірності диференціальних рівнянь осі зігнутої балки. Для цього використовуються локальні базисні функції. Всі математичні перетворення виконуються у індексній формі. Проведено дослідження збіжності чисельних результатів з точним розв’язкам при різному кроці розбиття для шарнірної балки, навантаженої рівномірно-розподіленим навантаженням. Визначено оптимальний крок розбиття для запропонованого проекційного методу.
 • Документ
  Модульні будівлі з використанням принципів трансформації елементів
  (КНУБА, 2016) Самойлович, В. В.; Орлова, О. С.
  Розглянуто світовий досвід проектування і будівництва модульних будівель з використанням принципів трансформації елементів; визначені типи архітектурно-конструктивних схем будівель з об’ємних блоків та матеріали для їх виготовлення.
 • Документ
  Основні вимоги до висот при побудові вертикальної референцної системи відліку України
  (КНУБА, 2016) Кучер, О. В.; Старовєров, В. С.; Кошелюк, Н. І.
  Розглянуті основні вимоги до вибору систем висот. Відмічено, що дані геометричного нівелювання використовуються, перш за все, для визначення взаємного положення фізичної поверхні Землі та рівневої поверхні реального поля сили ваги. Визначено, що однозначне значення висоти можливо отримати при використанні геопотенціальної системи висот.
 • Документ
  Про вплив визначення величини модуля деформації ґрунту основи на надійність проектних рішень нового будівництва в умовах щільної міської забудови
  (КНУБА, 2016) Корнієнко, М. В.; Поклонський, С. В.
  Основний метод отримання Е–одометричний. Отримані величини модуля деформації необхідно контролювати і коригувати. Існує методика отримання Е з результатів моніторингу осідань будівель. Вона дає адекватні величини Е, що в свою чергу дозволяє отримати більш точні значення прогнозованих деформацій, що може впливати на вибір більш економічного типу фундаменту для подібних секцій будівлі.
 • Документ
  Дослідження методів оцінювання параметрів просторових оболонок інженерних споруд для цілей геодезичного моніторингу за даними наземного лазерного сканування при наявності грубих помилок
  (КНУБА, 2016) Куліченко, Н. В.
  Наведено методику виявлення деформацій просторових оболонок шляхом математичного моделювання досліджуваних поверхонь. Розглянуто особливості моделювання поверхонь за даними наземного лазерного сканування за умови наявності грубих помилок у результатах сканування. Розглянуто існуючі методи оброблення даних, що спотворені грубими помилками. За експериментальними даними сканування перевірено ефективність моделювання поверхонь методами: найменших квадратів, варіаційно-зважених наближень, середньої квадратичної колокації, найменших модулів. За результатами моделювання найбільш ефективними виявилися метод середньої квадратичної колокації та метод варіаційно-зважених наближень.