Вип. 62(1)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/199

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 39
 • Документ
  Територіальна громада – «сучасний феодалізм», самоврядування чи результат прогнозного регіонального планування
  (КНУБА, 2016) Яценко, В. О.
  Розглянуто позитивні та негативні сторони процесу формування територіальних громад як групових форм розселення локального рівня.
 • Документ
  Параметричні методи вирішення хаотичної забудови Києва
  (КНУБА, 2016) Цуман, К. М.
  Розглядаються основні принципи алгоритмічного створення архітектурного середовища та архітектурних об’єктів, принципи формування терміну та його засади. Розглядаються недосконалості систем на даний момент, та пріоритетні напрями розвитку.
 • Документ
  Містобудівні аспекти теорії сталості
  (КНУБА, 2016) Устінова, І. І.
  При визначенні містобудівних аспектів теорії сталості екологомістобудівних систем використані урбо-еко-фізичні паралелі та поняття фізико-математичної теорії сталості.
 • Документ
  Модель збору інформації про об'єкти будівництва
  (КНУБА, 2016) Смілка, В. А.
  Проаналізовано варіанти збору інформації про об'єкти будівництва, що необхідна для управління містобудівною діяльністю. Також в статті наведено модель ведення моніторингу забудови після реалізації проголошеної урядом децентралізації влади в сфері містобудування та архітектури.
 • Документ
  Характеристика комфортності світлового середовища міста
  (КНУБА, 2016) Петруня, О. М.
  В міських умовах поняття гармонійне світлове середовище включає в себе виконання різних суспільних функцій, пов'язаних із забезпеченням візуального комфорту та покращення естетичних якостей освітлювальних об’єктів. Це дає можливість створити на високому рівні загальне та художньо-естетичне сприйняття зовнішнього середовища.
 • Документ
  Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань
  (КНУБА, 2016) Патракеєв, І. М.; Зіборов, В. В.; Лазоренко-Гевель, Н. Ю.
  Подано результати аналізу геоінформаційного моніторингу як пізнавальної технології, яка включає функцію постійного спостереження за об’єктами, процесами, явищами та їх аналіз і прогноз. Виявлено, що геоінформаційний моніторинг є узагальненням різних видів моніторингових досліджень. Як глобальна технологія, геоінформаційний моніторинг дозволяє виявляти загальні закономірності навколишнього світу. Як метод пізнання — дозволяє проводити комплексні дослідження і будувати абстрактні моделі, на основі яких здійснювати міждисциплінарне перенесення знань.
 • Документ
  Засоби підвищення ефективності екранування магнітних полів наднизьких частот
  (КНУБА, 2016) Панова, О. В.; Азнаурян, І. О.; Кандур, М. П.
  Розглянуто підходи до екранування магнітних полів наднизької частоти з урахуванням змінності у часі і просторі переважного напрямку магнітного поля. Визначено, що найбільш ефективними є тришарові екрани. Ефективність досягається використанням у якості внутрішнього шару феритів та магнітом’яких аморфних сплавів. Необхідні коефіцієнти екранування прогнозуються виходячи із співвідношення електрофізичних характеристик внутрішнього і зовнішніх шарів. Показано, що в умовах набуття чинності європейських нормативів з електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності електричного та електронного обладнання при організації екранування слід враховувати як проблему захисту людей, так і забезпечення стабільності роботи обладнання і надійності функціонування бездротового зв’язку.
 • Документ
  Визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з корисною площею 200….500 м2
  (КНУБА, 2016) Тонкачеєв, В. Г.
  Розглянута проблема визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з площею 200….500 м2 . за критерієм собівартості. Виконано оцінювання витрат, які пов’язані з геометричною формою сферичних куполів. До першої групи віднесені витрати на покриття і стелі з урахуванням витрат на виконання робіт та витрат на подальшу експлуатацію споруди. При переході на пологі форми куполу витрати першої групи зменшуються. До другої групи витрат віднесені витрати на зведення каркасу купола. При переході на пологі форми куполу витрати другої групи збільшуються. За результатами дослідження були знайдені оптимальні значення відношення стріли підйому купола до діаметра опорного кола. За оптимальне значення слід прийняти відношення 1/5…1/6, яке обрано для подальшого дослідження геометрії та конструктивних рішень куполів на предмет забезпечення стійкості верхнього ярусу від проклацування.
 • Документ
  Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни «іноземна мова»
  (КНУБА, 2016) Паніна, О. В.
  Розглядаються кваліфікаційні вимоги до аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук у рамках підготовки з курсу іноземної мови з урахуванням європейських рекомендацій з мовної освіти.
 • Документ
  Аналіз методів проектування і оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично-дорожній мережі міста
  (КНУБА, 2016) Осєтрін, М. М.; Дворко, О. М.
  Проводиться історичний огляд і аналіз методів проектування та оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на ВДМ міста. Ключові слова: нерегульований перетин, пропускна здатність, граничний інтервал, напрям руху, інтенсивність руху транспорту, затримка руху.