Результаты исследования нестационарных температурных полей в жидкой фазе суг при тепловом взаимодействии геотермальных регазификаторов с сухим грунтом

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено результати обчислювальних експериментів про нестаціонарний розподіл температури рідкої фази СВГ в режимі її зберігання за радіусом свердловини ГТР. Відмічено залежність цього розподілу від режимів теплообміну.
Опис
Ключові слова
грунт, газопотребление, регазификаторы, теплообмен
Бібліографічний опис
Енин П. М. Результаты исследования нестационарных температурных полей в жидкой фазе суг при тепловом взаимодействии геотермальных регазификаторов с сухим грунтом / П. М. Енин // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 10. - С. 9 -18.
Зібрання