Імітаційна модель функціонування вузла пірингової мережі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Доманецька, І. М.
Петрушенко, М. С.
Федусенко, О. В.
Федусенко, А. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Висвітлено питання застосування теорії масового обслуговування для моделювання роботи вузла пірингової мережі з метою визначення параметрів, які будуть використані для створення програми-файлообмінного клієнта для протоколу Кадемлія.
Опис
Ключові слова
пірингові мережі, P2P, комунікаційні протоколи децентралізованих файлообмінних мереж, протокол Кадемлія, розподілена хеш-таблиця, відстань між вузлами, СМО, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Імітаційна модель функціонування вузла пірингової мережі / І. М. Доманецька, М. С. Петрушенко, О. В. Федусенко, А. О. Федусенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 12. – С. 124 - 132. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання