Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки від’ємної гаусової кривизни

Ескіз

Дата

2018

Автори

Лук’янченко, О. О.
Палій, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконано чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки виду гіперболічного параболоїда при зовнішньому поверхневому тиску та осьовому стисканні. Редуковані матриці мас, демпфірування, жорсткості і геометричної жорсткості оболонки сформовані за допомогою процедур програмного комплексу скінченноелементного аналізу. Розв’язані задачі нелінійної статики модифікованим методом Ньютона-Рафсона та стійкості методом Ланцоша при дії статичної складової параметричного навантаження двох видів. Виконано модальний аналіз оболонки в лінійній постановці без урахування навантаження методом Ланцоша і в нелінійній постановці для визначення власних частот і форм коливань оболонки, яка навантажена статичною складовою параметричного навантаження двох видів. При формуванні редукованих моделей стійкості параметричних коливань оболонки при різних видах навантаження враховані особливості її статичної та динамічної поведінки.

Опис

Ключові слова

параметричні коливання, динамічна стійкість, метод скінченних елементів, висока тонкостінна оболонка, гіперболоїд, кафедра теоретичної механіки, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Лук’янченко О. О. Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки від’ємної гаусової кривизни / О. О. Лук’янченко, О. М. Палій // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 101. – С. 45 - 59. - Бібліогр. : 24 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset