Експериментальне дослідження фізико-механічних властивостей будівельних сумішей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Назаренко, І. І.
Клименко, М. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Фізико-механічні властивості оброблюваного середовища, що визначають його динамічне поводження і структуроутворення, вивчені недостатньо і немає єдиної думки, які з властивостей необхідно регламентувати і враховувати при описі руху будівельних сумішей.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, експерементальне дослідження, фізико-механічні властивості, будівельні суміші
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Експериментальне дослідження фізико-механічних властивостей будівельних сумішей / І. І. Назаренко, М. О. Клименко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2004. - Вип. 16. - С. 56-64. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання