Методичні аспекти дослідження стадій розвитку регулярних розпланувань

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кутузова, Т. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Методами структурного і компаративного дослідження надано моделювання ступінчастої узгодженості композиційно активних елементів, сформованих на різних стадіях розвитку багатошарової структури домінант історичного міського центра.

Опис

Ключові слова

регулярні розпланування, структурні та компаративні методи, композиційно активні елементи, резервні ділянки плану

Бібліографічний опис

Кутузова Т. Ю. Методичні аспекти дослідження стадій розвитку регулярних розпланувань / Т. Ю. Кутузова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 246 - 251. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset