Перспективи застосування реагентної водопідготовки для систем теплопостачання

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті наведені відомості про результати багаторічного використання реагентної водопідготовки для теплових мереж м. Житомира та Луцька. У результаті проведених робіт зменшились витрати води на підживлення теплових мереж, знизилась технічна собівартість 1 Гкал виробленої теплової енергії на 4…5%. Проведений аналіз реагентів, що використовуються для обробки води, визначені найбільш ефективні для подальшого використання. Описані особливості використання реагентів при організації водно-хімічного режиму котлів з димогарними трубами. Підтверджена необхідність попереднього пом'якшення води перед введенням реагентів. Описані перспективні розробки з використання поверхнево-активних речовин для обробки води для підживлення теплових мереж.
Опис
Ключові слова
реагентна водопідготовка, теплова мережа, ПАР, реагентная водоподготовка, тепловая сеть, ПАВ, reagent water preparation, thermal network, SAS, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Перспективи застосування реагентної водопідготовки для систем теплопостачання / П. М. Гламаздін, Є. П. Давиденко, В. С. Вітковський, М. А. Карпюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 73-83. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання