Визначення вартості пам'яток світового і національного значення (на прикладі Софіївського собору в м. Києві)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Крумеліс, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено реалізований на практиці методичний підхід по визначенню грошової вартості пам'яток світового і національного значення, який спирається на положення як відчизняних нормативних документів, так і на розробки вітчизняних вчених в галузі оцінки культурних цінностей. При цьому враховані також трактовки понять, які надає Міжнародна рада з охорони пам'яток. та історичних місць (IKOMOC). На підставі поєднання вибраних підходів визначена грошова вартість будівлі Софійського собору та вартість творів монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, які пов’язані з цією будівлею.
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, оцінка, собор, пам’ятка, аналіз, кошторисна вартість, твори мистецтва
Бібліографічний опис
Крумеліс Ю. В. Визначення вартості пам'яток світового і національного значення (на прикладі Софіївського собору в м. Києві) / Ю. В. Крумеліс // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 148 - 167. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання