Вип. 38

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 52
 • Документ
  Принципи архітектурно-планувальної організації громадських будинків і споруд, сформованих на території рекультивованих кар'єрів
  (КНУБА, 2015) Руденко, М. О.
  У статті визначаються п’ять основних принципи архітектурнопланувальної організації громадських будинків і споруд сформованих на території рекультивованих кар’єрів.
 • Документ
  Современные направления в строительстве многофункциональных зданий
  (КНУБА, 2015) Самандиджан, Хамидреза
  В статті проаналізовані та розглянуті сучасні напрямки в будівництві багатофункціонійних житлових будівель.
 • Документ
  Сучасне розуміння культури, її вплив на формування, функціонування та розвиток громадських об'єктів як невід'ємної складової міста
  (КНУБА, 2015) Сингаївський, П. С.
  Розкрито зв'язок між тенденціями розвитку архітектури громадських комплексів і станом культури суспільства. Виконано огляд та аналіз загального розуміння поняття культури. Запропоновано узагальнений перелік функцій культури. Розглянуто поняття постіндустріального суспільства – сучасного етапу розвитку людства – та роль масової культури в ньому як фактору впливу на формування, функціонуовання й розвиток громадських об’єктів. Визначено актуальність розробки апарату оптимізації функціональних моделей архітектурних об’єктів.
 • Документ
  Релігійний туризм, як передумова розвитку духовно-реколекційних центрів Прикарпаття
  (КНУБА, 2015) Юрчишин, Г. М.; Голубчак, К. Т.
  Розглянуто передумови розвитку паломництва та релігійнопізнавального туризму в Україні, як важливої складової духовного виховання нації. На основі світових аналогів запропоновано напрями архітектурнопросторової організації духовно-реколекційних центрів в рекреаційній сфері Прикарпаття.
 • Документ
  Особливості історико - містобудівного розвитку міста Стрия
  (КНУБА, 2015) Лукомська, З. В.
  Розкрито проблему розвитку історичного міста Стрия, що знаходиться у Львівської області. Досліджено цінні елементи містобудівної спадщини, які походять з періоду закладення міста (XV ст.) та котрі були знівельовані від часів приходу австрійської влади і до тепер. На основі проведеного аналізу історичних джерел зроблені висновки стосовно історико - містобудівного розвитку міста та вперше представлені в літературі передмету.
 • Документ
  Кластер - як система управління рекреаційними системами малих міст
  (КНУБА, 2015) Логвиненко, О. С.
  Обґрунтовано доцільність використання кластеру як система управління рекреаційними системами малих міст.
 • Документ
  Трирівнева структура взаємозв'язку людини та архітектурного простору ( за принципом мандали)
  (КНУБА, 2015) Ковтун, Ю. О.
  В статті проводиться аналіз різних теорій взаємозв’язку людини та архітектурного простору. За принципом мандали вони поділені на три рівні: зовнішній, внутрішній та прихований, що відповідає шкалі потреб людини: фізичний, соціальний/енергетичний та рівень самоактуалізації.
 • Документ
  Визначення вартості пам'яток світового і національного значення (на прикладі Софіївського собору в м. Києві)
  (КНУБА, 2015) Крумеліс, Ю. В.
  Наведено реалізований на практиці методичний підхід по визначенню грошової вартості пам'яток світового і національного значення, який спирається на положення як відчизняних нормативних документів, так і на розробки вітчизняних вчених в галузі оцінки культурних цінностей. При цьому враховані також трактовки понять, які надає Міжнародна рада з охорони пам'яток. та історичних місць (IKOMOC). На підставі поєднання вибраних підходів визначена грошова вартість будівлі Софійського собору та вартість творів монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, які пов’язані з цією будівлею.
 • Документ
  Японська архітектура синто періодів Нара-Хейан: буддійські впливи та самобутність
  (КНУБА, 2015) Шевцова, Г. В.
  В статті розглянуто розвиток японської архітектури синто періодів Нара-Хейан, висвітлено проблеми збереження самобутності і умовах впливу буддійської традиції.
 • Документ
  До проблеми формування мережі оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів на рівні районного планування
  (КНУБА, 2015) Шлапко, Л. В.
  Розглянуто проблему формування мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів на рівні районного планування. Досліджено стан оптово-роздрібної продовольчої торгівлі в районах Полтавської області. На базі проаналізованого матеріалу було визначено необхідну кількість та місць розташування оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів в Полтавській області.
 • Документ
  Сучасні потреби глядацької аудиторії як показник необхідності реновації театральних будівель
  (КНУБА, 2015) Сисков, В. Є.
  В статті проаналізовано сучасні потреби української глядацької аудиторії, з’ясовані шляхом соціологічного опитування. Виявлено, що їх специфіка останнім часом істотно змінилася, що підтверджує нагальну необхідність реновації, модернізації і технічного переоснащення старих театральних і видовищних будівель.
 • Документ
  Дослідження умов дизайн-проектування демонстраційних приміщень за ознаками "шоу-рума"
  (КНУБА, 2015) Кардаш, О. В.
  Розглянуто вимоги щодо організації демонстраційних залів. Вказано на відсутність відповідності ергономічних вимог щодо зорового спостереження. Обгрунтовано умови дизайн-проектування демонстраційних залів з невеликою площею – шоу-румів. Запропоновано визначення відстані до об’єкту спостереження за його висотою та кутом зору спостерігача.
 • Документ
  Будинки виховання дітей-сиріт: ретроспектива та типологія закладів опіки
  (КНУБА, 2015) Мирошнікова, Н. Б.; Дорошенко, Ю. О.
  У статті розглянуто ретроспективу становлення закладів опіки, розглянута типологія подібних закладів та проаналізований вітчизняний і зарубіжний досвід проектування, будівництва та експлуатації закладів опіки дітей-сиріт.
 • Документ
  Планування реконструктивної діяльності як умова розвитку міст
  (КНУБА, 2015) Плешкановська, А. М.
  Розглядаються проблемні питання вибору оптимального проектного рішення при розробленні містобудівних програм і плануванні реконструктивних заходів з метою забезпечення сталого розвитку населених пунктів.
 • Документ
  Особливості функціонально-планувальної структури будівель сільських шкіл
  (КНУБА, 2015) Тишкевич, О. П.
  Розглянуто передумови формування будівель сільських загальноосвітніх навчальних закладів. Визначено особливості функціонально-планувальної структури багатофункціональних будівель сільських шкіл.
 • Документ
  Шляхи підвищення енергоефективності будівель вищих учбових закладів
  (КНУБА, 2015) Гламаздін, П. М.; Пінчук, В. С.
  Розглянуто вплив функціонального призначення будівель на складання програми енергоаудиту та основні шляхи підвищення енергоефективності будівель вищих учбових закладів.
 • Документ
  Місце культурно-видовищних центрів в сучасній зарубіжній і українській архітектурній типології
  (КНУБА, 2015) Хмельницька, А. В.
  В статті розглядаються культурно-видовищні центри,як перспективний тип сучасних закладів культури,їх основні структурні елементи, проведено порівняльний аналіз діючих нормативних документів України і РФ, а також наукових і інших джерел з метою визначення місця культурновидовищних центрів в сучасній зарубіжній і архітектурній типології.
 • Документ
  Особливості та досвід проектування і будівництва сучасного готельного комплексу "Харків-Палас" на площі Свободи в м. Харків
  (КНУБА, 2015) Яновицький, Є. Л.; Галак, К. Т.
  Розглянуто основні аспекти проектування сучасного високозіркового готельного комплексу та його інтегрування в історично-сформоване містобудівне середовище на основі реального об’єкту будівництва, який був успішно реалізований до проведення в Україні чемпіонату з футболу «Євро2012». Проведений аналіз прийняття в процесі проектування таких планувальних та архітектурних рішень, які виявилися найбільш прийнятними, як з точки зору інвестиційної привабливості так і з точки зори архітектурної гармонійності. Проект даного 5 -ти зіркового готелю «Харків-Палас» розроблено ТОВ «Архітектурне Бюро «С. Бабушкін» в 2011 році. Головні архітектори, автори проекту Свістунов О. В., Яновицький Є. Л. Творчий Керівник Бабушкін С. В.
 • Документ
  Практика формування науково-дослідних корпусів у вищих навчальних закладах світу
  (КНУБА, 2015) Рижкова, К. Г.
  Стаття присвячена формуванню науково-дослідних підрозділів у вищих навчальних закладах, на прикладах будівель кампусів університетів світового рівня із матеріально-технічною базою для лабораторних досліджень.
 • Документ
  Особливості функціональної структури сучасних автовокзалів
  (КНУБА, 2015) Рижик, В. М.
  Розглянуто особливості функціональної структури сучасних автовокзалів. Визначено основні і додаткові послуги, що надаються пасажирам, перевізникам та населенню. Проаналізовано об’єкти функціонального навантаження, наведено вимоги щодо їхнього розміщення та зв’язку між собою.