Методика розрахунку перегородчастого змішувача коридорного типу удосконаленої конструкції

Ескіз

Дата

2016

Автори

Епоян, С. М.
Сухоруков, Г. І.
Колотило, В. Д.
Яркін, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведена методика розрахунку перегородчастого змішувача коридорного типу удосконаленої конструкції. Показана доцільність збільшення інтенсивності змішення реагентів з водою за рахунок улаштування додаткових щілинних перегородок. Наведена схема перегородчастого змішувача коридорного типу удосконаленої конструкції.

Опис

Ключові слова

перегородчастий змішувач, удосконалена конструкція, методика розрахунку, щілинні перегородки, інтенсивність змішування, перегородчатый смеситель, усовершенствованная конструкция, методика расчета, щелевые перегородки, интенсивность смешивания, cloisonné mixer, improved design, method of calculation, slotted partitions, the intensity of mixing

Бібліографічний опис

Методика розрахунку перегородчастого змішувача коридорного типу удосконаленої конструкції / С. М. Епоян, Г. І. Сухоруков, В. Д. Колотило, В. А. Яркін // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 143-149. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced