Експериментальні дослідження теплопереносу через сучасні віконні конструкції в реальних умовах експлуатації

Ескіз

Дата

2015

Автори

Давиденко, Б. В.
Гончарук, С. М.
Новіцька, М. П.
Кужель, Л. М.
Красота, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті описано експериментальний стенд з дослідження теплопереносу через різноваріантні термомодернізовані зовнішні огороджувальні конструкції будівлі в реальних умовах її експлуатації, що розроблений та впроваджений в Інституті технічної теплофізики НАН України. Представлено експериментальну установку по дослідженню тепловтрат через огороджувальні конструкції будівель. Наведені експериментальні дослідження основних параметрів тепловтрат через двокамерний склопакет (4М1-10-4М1-10-4М1).

Опис

Ключові слова

теплоперенос, віконні конструкції, двокамерний склопакет

Бібліографічний опис

Експериментальні дослідження теплопереносу через сучасні віконні конструкції в реальних умовах експлуатації / Б. В. Давиденко, С. М. Гончарук, М. П. Новіцька [та ін.] // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 65 - 72. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset