Результати соціологічного обстеження неорганізовано відпочиваючих в приморських населених пунктах (липень 2012 року)

Ескіз

Дата

2013

Автори

Омшанська, А. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті освітлені основні результати соціологічного обстеження неорганізовано відпочиваючих в приморських населених пунктах як одного з найважливіших інструментів вивчення рекреаційних потреб відпочиваючих. За допомогою проведених анкетних опитувань різних категорій населення з подальшим факторним аналізом отриманих даних, статистичної обробки спеціалізованих періодичних видань та програм розвитку та за допомогою інших методів автором отримано відомості стосовно чотирьох основних аспектів відпочинку, які безпосередньо впливають на формування структури житлово-рекреаційних комплексів: часу, географії, форм проведення, а також сімейно-групової характеристики відпочиваючих.

Опис

Ключові слова

кафедра ландшафтної архітектури, неорганізовано відпочиваючі, соціологічне обстеження, житлово-рекреаційний комплекс

Бібліографічний опис

Омшанська А. Г. Результати соціологічного обстеження неорганізовано відпочиваючих в приморських населених пунктах (липень 2012 року) / А. Г. Омшанська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 267-273. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced