Запис рівнянь Максвелла в коваріантній формі з використанням вектора Рімана-Зільберштейна

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі запропоновано новий метод коваріантного описання електромагнітного поля для будь якого ізотропного середовища через компоненти вектора Рімана-Зільберштейна.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, рівняння Максвелла, вектор Рімана-Зільберштейна, коваріантна форма
Бібліографічний опис
Хлистун Ф. Є. Запис рівнянь Максвелла в коваріантній формі з використанням вектора Рімана-Зільберштейна / Ф. Є. Хлистун // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 39. – С. 421 - 424. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання