Запис рівнянь Максвелла в коваріантній формі з використанням вектора Рімана-Зільберштейна

Ескіз

Дата

2011

Автори

Хлистун, Ф. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі запропоновано новий метод коваріантного описання електромагнітного поля для будь якого ізотропного середовища через компоненти вектора Рімана-Зільберштейна.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, рівняння Максвелла, вектор Рімана-Зільберштейна, коваріантна форма

Бібліографічний опис

Хлистун Ф. Є. Запис рівнянь Максвелла в коваріантній формі з використанням вектора Рімана-Зільберштейна / Ф. Є. Хлистун // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 39. – С. 421 - 424. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset