Основи психогігієни у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки до вивчення курсу

Ескіз

Дата

2023

Автори

Калениченко Руслан Арсенович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять рекомендації щодо підготовки до практичних занять і самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, літературу для самостійної підготовки, а також вимоги до написання й оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

Опис

Ключові слова

психогігієна, виховання фізичне, спорт, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Калениченко Р. А. Основи психогігієни у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки до вивчення курсу : для студ. спец. 017 "Фізич. культура і спорт", галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" / Р. А. Калениченко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 31 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced