Основи психогігієни у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки до вивчення курсу

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять рекомендації щодо підготовки до практичних занять і самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, літературу для самостійної підготовки, а також вимоги до написання й оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».
Опис
Ключові слова
психогігієна, виховання фізичне, спорт, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Калениченко Р. А. Основи психогігієни у фізичному вихованні і спорті : методичні вказівки до вивчення курсу : для студ. спец. 017 "Фізич. культура і спорт", галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" / Р. А. Калениченко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 31 с.