Методологія застосування інтервальної оцінки для мінімізації ризику класифікатора опорно-векторних машин

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджена методологія отримання обмежень та оцінок помилки процедури пропуску, що є об'єктивною оцінкою помилки узагальнення. Розглянуто випадок нероздільності та застосування обмежень на здатність узагальнення ОВМ. Дана точна оцінка процедури пропуску з використанням можливості заміни діаметра навчальних точок на інтервал опорних векторів після процедури пропуску.
Опис
Ключові слова
інтервал, опорний вектор, процедура пропуску, span, sypport vector
Бібліографічний опис
Галкін О. Методологія застосування інтервальної оцінки для мінімізації ризику класифікатора опорно-векторних машин / О. Галкін // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 80. - С. 85 - 91. Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання