Архітектура і вода: в історичному контексті та сьогоденні

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
в статті досліджується історичний розвиток у взаємовідносинах «архітектура- вода-людина» та роль і функції води в формуванні архітектурних об’єктів на водних поверхнях. Окремо і більш детально розглянуто сучасний історичний етап та вирішення проблем поєднання історичної складової із всезростаючими потребами суспільства і міста як такого
Опис
Ключові слова
архітектура, вода, історичний розвиток
Бібліографічний опис
Козаченко Т. П. Архітектура і вода: в історичному контексті та сьогоденні / Т. П. Козаченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 139 - 144. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання