Частотний аналіз відгуку однополого гіперболоїда на періодичне повздовжнє навантаження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Палій, О. М.
Лук’янченко, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Виконано частотний аналіз усталених вимушених коливань тонкої оболонки від’ємної Гаусової кривизни виду однополого гіперболоїда при дії періодичного поздовжнього навантаження. За допомогою програмного комплексу скінченноелементного аналізу побудована розрахункова модель оболонки у вигляді сукупності плоских прямокутних оболонкових елементів зі шістьома степенями вільності у вузлах. Виконано модальний аналіз оболонки в лінійній постановці методом Ланцоша. Визначено власні частоти і форми коливань в нелінійній постановці для оболонки, на верхню кромку якої попередньо прикладена статична осьова докритична сила. Для цього послідовно розв’язані нелінійна задача статики модифікованим методом Ньютона-Рафсона та задача на власні значення методом Ланцоша. Методами прямого та модального частотного аналізу отримано усталений відгук оболонки на періодичне повздовжнє навантаження. Відгуки оболонки подано у вигляді залежностей максимальних переміщень вузлів моделі від частоти збурення.
Опис
Ключові слова
усталені вимушені коливання, частотний аналіз, метод скінченних елементів, тонка оболонка, однополий гіперболоїд, повздовжнє навантаження, кафедра теоретичної механіки, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Палій О. М. Частотний аналіз відгуку однополого гіперболоїда на періодичне повздовжнє навантаження / О. М. Палій, О. О. Лук’янченко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 199 - 206. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання