Темпоральна модель архітектури італійського футуризму

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається категорія художнього часу в архітектурі італійського футуризму як складова процесів смисло- і формоутворення. Досліджується темпоральна модель, сформована ідеологами футуризму на початку ХХ століття та її формальна репрезентація в архітектурний композиції і засобах художньої виразності, характерних для даного напряму
Опис
Ключові слова
архітектура модернізму, італійський футуризм, темпоральна модель, художній час, часовий патерн, архитектура модернизма, временной патерн, итальянский футуризм, темпоральна модель, художественное время, artistic chronotope, Italian futurism, modernists architecture, temporal model, time pattern
Бібліографічний опис
Охрім Х. А. Темпоральна модель архітектури італійського футуризму / Х. А. Охрім, С. М. Лінда // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 170-176. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання