Управління проектами реформування виробничо - господарської діяльності підприємств будіндустрії

Ескіз недоступний
Дата
2002
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертацію присвячено питанням подальшого функціонування потужностей підприємств будіндустрії. Розроблені принципи проектів реструктуризації підприємств великопанельного домобудування як тих, що належать до складу об'єднань ( холдингів), так і тих, що діють самостійно. Запропоновані структура організації служби маркетингу та методика досліджень ринку, адаптована до специфіки галузі. На основі розробленої економіко - математичної моделі виробничо-господарської діяльності підприємства та досліджень ринку запропонована та апробована методика формування оптимальної виробничої програми, використання якої дозволить забезпечити стійку рентабельність роботи підприємства. В дисертації розроблені рекомендації щодо використання звільнених після реструктуризації виробничих площ.Основні результати праці знайшли промислове впровадження при розробці виробничої програми на ВАТ ЗБК-1 ДБК-3 м.Києва.
Опис
Ключові слова
програма реформування, управління проектами розвитку, реструктуризація, стратегія підприємства, реорганізація управління, прибуток, дослідження ринку, оптимізація виробничої програми
Бібліографічний опис
Амеліна Н. О. Управління проектами реформування виробничо-господарської діяльності підприємств будіндустрії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Амеліна Н. О. ; Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2002. - 16 с.- Бібліогр. : c. 13 - 14.
Зібрання