Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Науменко, І. В.
Кочетов, Г. М.
Іщенко, М. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено вплив співвідношення концентрацій іонів важких металів на процес феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв від сполук цинку. Проведено якісний та кількісний фазовий аналіз отриманих осадів.
Опис
Ключові слова
очищення води, феритизація, цинк, утилізація, ферити, кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Науменко І. В. Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом / І. В. Науменко, Г. М. Кочетов, М. В. Іщенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 24. – С. 119 – 125. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання