Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом

Ескіз

Дата

2014

Автори

Науменко, І. В.
Кочетов, Г. М.
Іщенко, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджено вплив співвідношення концентрацій іонів важких металів на процес феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв від сполук цинку. Проведено якісний та кількісний фазовий аналіз отриманих осадів.

Опис

Ключові слова

очищення води, феритизація, цинк, утилізація, ферити, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Науменко І. В. Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом / І. В. Науменко, Г. М. Кочетов, М. В. Іщенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 24. – С. 119 – 125. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced