Сучасні методи моніторингу технічного стану газопровідних систем

Ескіз

Дата

2018

Автори

Нікітенко, К. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті методи, способи і пристрої моніторингу зсувонебезпечних ділянок для підвищення безпеки газопроводів і зниження шкоди від можливих надзвичайних і аварійних ситуацій. Проаналізовано основні вимоги до систем моніторингу газопроводу та розглянуто недоліки методів моніторингу магістральних газопроводів на зсувонебезпечних ділянках, що мають певну специфіку і вимагають пильної уваги і особливого підходу з огляду на високий ризик виникнення аварійних ситуацій і відмов. Запропоновано вести комплексне і систематичне спостереження як за станом зсувонебезпечних схилів, так і за деформацією газопроводу. В даний час видобуток і транспортування газу вимагають не тільки значних інвестицій, а й впровадження нових технологічних рішень, комплексних методів, інноваційних підходів при проектуванні газопроводів, будівництві та експлуатації. Визначені задачі, які описують взаємодію газопроводу з ґрунтом на зсувонебезпечних ділянках і дозволяють оцінити міцність газопроводу при зрушеннях ґрунту на основі даних геодезичного моніторингу магістральних газопроводів.

Опис

Ключові слова

кафедра інженерної геодезії, магістральний газопровід (МГ), моніторинг газопроводу, геодезичний контроль, деформація газопроводу, напружено-деформований стан (НДС), monitoring of the gas pipeline, geodetic control, deformation of the gas pipeline, stress-strain state (NDS), main gas pipeline (MG)

Бібліографічний опис

Нікітенко К. О. Сучасні методи моніторингу технічного стану газопровідних систем / К. О. Нікітенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 321-332. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced