Моделювання пошкоджуваності матеріалу при циклічному пружно-пластичному деформуванні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Львов, Г. І.
Окороков, В. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена моделюванню ефекту Баушингера і пошкоджуваності матеріалу, які виникають внаслідок пружно-пластичного деформування матеріалу. Представлені результати проведених серій тестів на циклічне розтягування-стискання плоских зразків, виготовлених з алюмінієвого сплаву Д16. За результатами експериментальних даних була розроблена математична модель пластичності, в яку вводиться параметр пошкоджуваності згідно з концепцією ефективних напружень.
Опис
Ключові слова
ефект Баушингера, пошкоджуваність матеріалу, експеримент на розтягування-стискання, нелінійне кінематичне зміцнення
Бібліографічний опис
Львов Г. І. Моделювання пошкоджуваності матеріалу при циклічному пружно-пластичному деформуванні / Г. І. Львов, В. О. Окороков // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 94. – С. 217 - 230. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання