Містобудівна організація первинного рівня медичної допомоги в сільській місцевості

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто вплив соціально-економічних та демографічних чинників на процес формування містобудівної організації первинного рівня медичної допомоги в сільській місцевості України. Розглянуті пріоритетні напрями, на які необхідно звернути увагу фахівцям, задіяним в проведені реформи охорони здоров'я, зокрема з архітектурно-містобудівної точки зору. На основі аналізу соціального, економічного та демографічного положення в Україні щодо наслідків у сфері життя і здоров'я населення нашої держави запропоновано пропозиції щодо містобудівної організації первинного рівня медичної допомоги в сільській місцевості нашої держави.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, архітектура, містобудування, мережа закладів охорони здоров'я України, первинний рівень медичного обслуговування, architecture, city-planning, network of health care institutions of Ukraine, primary level of medical care, архитектура, градостроительство, сеть учреждений здравоохранения Украины, первичный уровень медицинского обслуживания
Бібліографічний опис
Булах І. В. Містобудівна організація первинного рівня медичної допомоги в сільській місцевості / І. В. Булах // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 70. - С. 99-109. - Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання