Виробнича база будівництва. Ч. 2. Виготовлення виробів і матеріалів для будівництва

Ескіз

Дата

2023

Автори

Амеліна, Наталія Олексіївна
Майстренко, А. А.
Бердник, О. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто загальну характеристику виробничої бази будівництва та її структуру; наведено інформацію про виробництво основних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» освітньої програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форм навчання».

Опис

Ключові слова

виробнича база будівництва, виготовлення виробів, виготовлення матеріалів, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів

Бібліографічний опис

Виробнича база будівництва : конспект лекцій у двох частинах : для студентів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». - Ч. 2: Виготовлення виробів і матеріалів для будівництва / Н. О. Амеліна, А. А. Майстренко, О. Ю. Бердник, Є. М. Петрикова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 48 с. - Бібліогр. : с. 47.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset