Граничноелементна методика дослідження динамічного НДС пружних масивів

Ескіз

Дата

2014

Автори

Ворона, Ю. В.
Козак, А. А.
Черненко, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано та реалізовано наближений підхід до обчислення сингулярних складових граничних інтегральних рівнянь в задачах про двовимірні гармонічні коливання пружних масивних об’єктів. Показана працездатність такого підходу при визначенні компонент ядер інтегральних рівнянь в широкому діапазоні частот. Наведено приклад застосування розробленої чисельної методики.

Опис

Ключові слова

граничні інтегральні рівняння, сингулярність, двовимірні періодичні коливання, функції Ганкеля, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Ворона Ю. В. Граничноелементна методика дослідження динамічного НДС пружних масивів / Ю. В. Ворона, А. А. Козак, О. С. Черненко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 27 - 36. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced