Вітчизняна архітектура «перехідного» періоду 1950-70-х рр. на прикладі району аеропорту у м. Харкові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Крейзер, І. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Перехідний період у вітчизняній архітектурі 1960-х років викликає інтерес. У Харкові відбулися різкі зміни в області містобудування й архітектури. Місто стало на шлях інтенсивного індустріального будівництва, освоюючи селитебні території, раніше намічені довоєнним Генеральним планом під малоповерхову забудову. В 1959 р. у зв'язку з необхідністю перегляду містобудівних принципів формування міського середовища було почато коректування Генерального плану міста. Було припинено малоповерхове й індивідуальне будівництво. У містобудуванні ствердився принцип мікрорайонування на основі вільного планування. Питання «архітектурної творчості» залишалося актуальним, оскільки воно більше нагадувало конвеєрний процес. Даний історико-культурний період у житті Харкова підлягає більш пильному вивченню й оцінці за критеріями, які ще мають бути вироблені
Опис
Ключові слова
хрущовки, харківський аеропорт, архітектура «перехідного» періоду.
Бібліографічний опис
Крейзер І. І. Вітчизняна архітектура «перехідного» періоду 1950-70-х рр. на прикладі району аеропорту у м. Харкові / І. І. Крейзер // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 92-101. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання