Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО

Ескіз

Дата

2014

Автори

Яценко, В. О.
Козлова, Ю.В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній статті розглядається система освіти України, проблема неузгодженості складових національної системи кваліфікацій вищої освіти до Міжнародної системи класифікації, рівні освіти, термінологія та класифікація рівнів освіти.

Опис

Ключові слова

система освіти, Євроінтеграція, Болонський процес, Міжнародна стандартна система класифікації освіти (МСКО), НСКО, рівні освіти

Бібліографічний опис

Яценко В. О. Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО / В. О. Яценко, Ю. В. Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 249-257. - Бібліогр : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced