Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даній статті розглядається система освіти України, проблема неузгодженості складових національної системи кваліфікацій вищої освіти до Міжнародної системи класифікації, рівні освіти, термінологія та класифікація рівнів освіти.
Опис
Ключові слова
система освіти, Євроінтеграція, Болонський процес, Міжнародна стандартна система класифікації освіти (МСКО), НСКО, рівні освіти
Бібліографічний опис
Яценко В. О. Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО / В. О. Яценко, Ю. В. Козлова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 249-257. - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання