Выбор рациональных параметров конструкций пассивных распределителей сыпучих материалов

Ескіз

Дата

2011

Автори

Пенчук, В. О.
Крикун, Е. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У роботі розглядаються питання вибору раціональних параметрів пасивних розподільників гравітаційного типу. Приводитися аналіз робіт і рекомендації для вибору основних параметрів розподільного пристрою, таких як кут нахилу поверхні ковзання, її довжини ковзання, а також вибір матеріалів, що рекомендуються, для виготовлення поверхні ковзання пасивного розподільника для підвищення зносостійкої.

Опис

Ключові слова

знос поверхні ковзання, сталь, зносостійкість траспределеніє, сипкі матеріали, транспортування, розвантаження, склади, об'єм

Бібліографічний опис

Пенчук В. О. Выбор рациональных параметров конструкций пассивных распределителей сыпучих материалов / В. О. Пенчук, Е. О. Крикун // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2011. - Вип. 26. - С.22 - 27. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced