Моделювання потоків відбитих і заломлених сонячних променів при рівномірному розподілі енергії стосовно створення фотоелектричних систем

Ескіз

Дата

2012

Автори

Воскресенська, Світлана Миколаївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних основ геометричного моделювання процесів віддзеркалення і заломлення сонячних променів у системах, що концентрують з фотоелектричним перетворенням. Запропоновано два методи здобуття рівномірності розподілу сонячного проміння при віддзеркаленні від різних поверхонь: шляхом моделювання дискретного приймача і дискретного відбивача. Для другого випадку проведено комп'ютерну реалізацію, теоретичне та експериментальне дослідження роботи отриманої моделі. На неї отриманий патент України. Отримала подальший розвиток теорія використання квазіфокальних точок і ліній шляхом розробки алгоритмів їх моделювання та аналітичного опису для потоку сонячних променів, заломлених поверхнями та плоско-опуклими лінзами на основі поверхонь обертання. Розроблено алгоритм графічного та аналітичного опису нерівномірності сконцентрованого на плоскому приймачеві випромінювання для плоско-опуклих лінз, створених на основі поверхонь обертання. Запропоновані та реалізовані в програмі Maple дві методики моделювання дискретних приймачів. Результати роботи були впроваджені в Кримському територіальному управлінні «МТС Україна», м. Сімферополь і фірмі «КТК», м. Севастополь, про що отримані відповідні акти.

Опис

Ключові слова

система, що концентрує, фотоелектричне перетворення, приймач, відбивач, квазіфокальна точка, квазіфокальна лінія, лінза

Бібліографічний опис

Воскресенська С. В. Моделювання потоків відбитих і заломлених сонячних променів при рівномірному розподілі енергії стосовно створення фотоелектричних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Воскресенська Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16 - 18

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced