Теоретичні передумови формування лендформних проектів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Лінда, С. М.
Волинець, І. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У сучасній нелінійній архітектурі лендформні проекти часто виникають як поєднання середовища (ландшафту) та архітектури. Цей зв'язок архітектури та ландшафту дає можливість переосмислити існування простору та встановити нове співвідношення між його складовими. Більшість об‘єктів, створених на основі такого підходу, у сучасній термінології визначені як «лендформна архітектура», в якій архітектурне формотворення засноване на тактильній взаємодії з землею на основі нелінійної геометрії та аналогії з природніми формами.
Опис
Ключові слова
нелінійність, геометрична поверхня, лендформна архітектура, синтез
Бібліографічний опис
Лінда С. М. Теоретичні передумови формування лендформних проектів / С. М. Лінда, І. М. Волинець // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 136-141. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання