Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено методи та можливості визначення територій площ територій на еліпсоїді стандартними методами в середовищі геоінформаційної системи ArcGIS for Desktop by ESRI. Встановлено, що стандартними засобами геоінформаційної системи ArcGIS визначення площ територій здійснюється за формулами Гаусса на площині без врахування картографічних проекцій та кривизни Землі.
Опис
Ключові слова
кафедра геоінформатики і фотограмметрії, визначення площ територій, картометричні операції в середовищі ГІС, определение площадей территорий, картометрические операции в среде ГИС, calculating areas of territories, cartometric operations in the environment of GIS
Бібліографічний опис
Карпінський Ю. О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС / Ю. О. Карпінський, Д. О. Кінь // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 706-711. - Бібліогр. : 1 назва.
Зібрання