Геоінформаційні моделі та методи врахування впливу екологічних факторів на грошову оцінку земельних ділянок

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Подається класифікація цифрових моделей міського середовища в ГІС, розглянуто особливості застосування полігональних та GRID-моделей техногенних полів та методів нечітких множин для врахування впливу екологічних факторів на грошову оцінку земельних ділянок.
Опис
Ключові слова
оцінка земельних ділянок, екологічні фактори, вартість нерухомості, ринок нерухомості, геоінформаційна система (ГІС)
Бібліографічний опис
Волчко Є. П. Геоінформаційні моделі та методи врахування впливу екологічних факторів на грошову оцінку земельних ділянок / Є. П. Волчко, А. А. Лященко // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 36. – С. 63 - 73. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання