Комплексна система оцінки якості житла в задачах оптимізація системи "людина - житло - середовише"

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається питання можливості та методики оптимізації в задачах оцінки якості житла. Кореляції з архітектурними, дизайнерськими та конструктивними рішеннями в ході різних етапів проектування.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, оптимізація, комплексна оцінка, якість, оптимизация, комплексная оценка, качество, optimization, integrated assessment, quality
Бібліографічний опис
Панько О. М. Комплексна система оцінки якості житла в задачах оптимізація системи «людина – житло – середовище» / О. М. Панько // Містобудування та територіальне планування : наук.–техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 39. – С. 320 - 324. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання