Фотокаталізатор TIO₂, УФ установка знезараження води з використанням TIO₂.

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано використання фотокаталізатору діоксиду титану для знезараження води, наведено його характеристики. Описано процес фото каталітичного окиснення та установку ультрафіолетового знезараження води з використанням діоксиду титану.
Опис
Ключові слова
діоксид титану, диоксид титана, dioxide titanium, фотокатализатор, фотокаталізатор, photocatalyst, рутил, rutile, брукит, brukyt, анатаз, anatase, диссоциация, дисоціація, dissociation, озон, ozone, пероксид водню, пероксид водорода, hydrogen peroxide, радикали, радикалы, radicals, окислювач, окислитель, oxidizing agent
Бібліографічний опис
Терновцев О. В. Фотокаталізатор TIO₂, УФ установка знезараження води з використанням TIO₂. / О. В. Терновцев, В. С. Малецький // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред . О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 25. - С. 251 - 257. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання