Огляд шляхів розвитку центрів реабілітації для осіб з обмеженою працездатністю

Ескіз

Дата

2018

Автори

Блінов, М. О.
Хараборська, Ю. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті проаналізовано шляхи розвитку архітектурної думки щодо створення реабілітаційних центрів для осіб з обмеженими можливостями. Встановлено, що існуючі реабілітаційні заклади потребують реконструкції та вдосконалення. А також гостро стоїть проблема створення нових сучасних багатопрофільних центрів реабілітації. Підкреслюється думка про необхідність повноцінного розвитку сучасної системи реабілітаційних служб в Україні, а також засобів фізичної реабілітації. Зазначається, що повинна бути розроблена та впроваджена єдина універсальна модель багатопрофільних реабілітаційних закладів.

Опис

Ключові слова

Кафедра теорії архітектури, особи з обмеженими можливостями, реабілітація, архітектурна думка, проектування

Бібліографічний опис

Блінов М. О. Огляд шляхів розвитку центрів реабілітації для осіб з обмеженою працездатністю / М. О. Блінов, Ю. О. Хараборська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 9-14. - Бібліогр : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced