Трансформування геодезичних висот з однієї висотної системи в іншу

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дано визначення геодезичної висоти. Наведені дані про різні еліпсоїди, поверхня яких використовується як координатна в існуючих системах координат. Визначено, що розбіжність поверхонь різних еліпсоїдів призводить до різниці геодезичних висот однієї і тієї ж точки, отриманих відносно поверхонь різних еліпсоїдів. Наведено методику трансформування геодезичних висот, отриманих GPS-нівелюванням в системі WGS-84, у референцну систему УСК 2000.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, геодезична висота, еліпсоїд, світова система, референцна система, geodetic height, ellipsoid, world system, referential system
Бібліографічний опис
Кучер О. В. Трансформування геодезичних висот з однієї висотної системи в іншу / О. В. Кучер, В. С. Старовєров, М. В. Ковальов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 240-243. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання