Дослідження процесу континуального руйнування ротора парової турбіни з дефектом в умовах повзучості

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі напіваналітичного методу скінчених елементів проведено дослідження процесу накопичення пошкоджень і розвитку зони континуального руйнування ротора з початковим дефектом в умовах повзучості. Показано, що зона континуального руйнування поширюється в межах поперечного перерізу ротора і набуває вигляду напівеліптичної тріщини
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, метод скінчених елементів ( МСЕ ), напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ ), ротор парової турбіни, руйнування в умовах повзучості
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Дослідження процесу континуального руйнування ротора парової турбіни з дефектом в умовах повзучості / В. А. Баженов, С. О. Пискунов, Р. М. Остапенко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 83. - С. 3 - 14. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання