Технологія монтажу металевих конструкцій: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Хохрякова, Дар’я Олександрівна
Чертков, Олег Юрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено рекомендації щодо виконання графічної частини проєкту. Наведено склад пояснювальної записки та графічної частини проєкту, послідовність виконання розрахункової частини, список рекомендованої літератури і потрібні довідкові дані. Призначено для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво».
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
кафедра будівельних технологій, монтаж металевих конструкцій
Бібліографічний опис
Технологія монтажу металевих конструкцій: методичні вказівки до практичних занять та розробки курсового проєкту з освітньої компоненти «Технологія зведення будівель і споруд» : для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Хохрякова Д. О., Чертков О. Ю. – Київ : КНУБА, 2023. – 37 с. : іл. - Бібліогр. : с. 27.