Матриця мас модифікованого просторового скінченного елемента неоднорідної оболонки

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянута побудова матриці мас універсального просторового скінченного елемента, який призначений для дослідження процесів геометрично нелінійного деформування пружних неоднорідних оболонок при дії навантаження, що змінюється у часі.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, просторовий скінчений елемент, побудова матриці мас універсального просторового скінченного елемента
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Матриця мас модифікованого просторового скінченного елемента неоднорідної оболонки / В. А. Баженов, О. П. Кривенко, М. О. Соловей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 114 – 125. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання