До методологічних підходів організації протипаводкового захисту

Ескіз

Дата

2013

Автори

Юрченко, Л. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено основні соціально-економічні чинники формування високих паводків та зростання збитків від них. Наведено основні заходи мінімізації збитків від паводків, запропоновано схему пошуку оптимального варіанту захисних споруд. Запропоновано шляхи удосконалення програмно-цільвого методу реалізації протипаводкового захисту Определены основные социально-экономические факторы формирования высоких паводков и рост ущерба от них. Приведены основные мероприятия минимизации ущерба от паводков, предложена схема поиска оптимального варианта защитных сооружений. Предложены пути совершенствования программно-цильвого метода реализации противопаводковой защиты The main socio-economic factors of the formation and growth of high flood damage from them. Are the main activities to minimize damage from floods, a scheme for finding the optimal variants of protective structures. The ways of improving software tsilvogo method of implementing flood protection

Опис

Ключові слова

паводок, заплава, збитки, паводок, пойма, ущерб, противопаводковая защита, минимализация, протиповеневий захист, мінімалізація, flood, floodplain, harm, minimization, flood protection

Бібліографічний опис

Юрченко Л. В. До методологічних підходів організації протипаводкового захисту / Л. В. Юрченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 182 - 193. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced