Культурно-просвітницька діяльність промислових підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Костюк, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто роль культурно-просвітницької діяльності промислових підприємств для України. Проаналізований досвід формування культурно-просвітницьких центрів в країнах Європи.
Опис
Ключові слова
культурно-просвітницький центр, архітектура, промислові підприємства, екологія, місто, людина, культурно-просветительский центр, архитектура, промышленные предприятия, экология, город, человек, cultural and educational center, architecture, industry, environment, city, people, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Костюк О. О. Культурно-просвітницька діяльність промислових підприємств / О. О. Костюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 66 - 72. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання