Взаимодействие функциональных систем компании в рамках гомеостатической системы управления проектами

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлена корпоративная система управления проектами как комплекс взаимодействующих независимых функциональных систем управления. Предложен гомеостатический подход для построения систем управления проектами компании, как механизм эффективного взаимодействия функциональных систем. Рассмотрены типы взаимодействия между элементами управления в рамках гомеостатической системы управления проектами.
Опис
Ключові слова
гомеостатика, гомеостатическая система, управление проектами, проект, система управления, кафедра управления проектами
Бібліографічний опис
Оберемок И. И. Взаимодействие функциональных систем компании в рамках гомеостатической системы управления проектами / И. И.Оберемок, Н. В.Оберемок // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 20. – С. 43-47. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання