Особливості формування архітектури українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр. ХХ ст.)

Ескіз недоступний
Дата
2012
Автори
Брідня, Л. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті основні архітектурні та історичні аспекти формування українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр.) у контексті світового розвитку готельного господарства даного періоду. Визначені головні особливості архітектурної організації готелів відповідних періодів будівництва. Наведені узагальнені рекомендації щодо можливостей їх реконструкції та пристосування.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель та споруд, готель, реконструкція, пристосування, архітектурна організація готелів, історія готельного будівництва, гостиница, отель, реконструкция гостиниц, приспособление, история гостиничного строительства, hotel, reconstruction, architectural organization of the hotels, construction
Бібліографічний опис
Брідня Л. Ю. Особливості формування архітектури українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр. ХХ ст.) / Л. Ю. Брідня // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 31. - С. 326-344. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання