Особливості формування архітектури українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр. ХХ ст.)

Ескіз

Дата

2012

Автори

Брідня, Л. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті основні архітектурні та історичні аспекти формування українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр.) у контексті світового розвитку готельного господарства даного періоду. Визначені головні особливості архітектурної організації готелів відповідних періодів будівництва. Наведені узагальнені рекомендації щодо можливостей їх реконструкції та пристосування.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель та споруд, готель, реконструкція, пристосування, архітектурна організація готелів, історія готельного будівництва, гостиница, отель, реконструкция гостиниц, приспособление, история гостиничного строительства, hotel, reconstruction, architectural organization of the hotels, construction

Бібліографічний опис

Брідня Л. Ю. Особливості формування архітектури українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр. ХХ ст.) / Л. Ю. Брідня // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 31. - С. 326-344. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced