Вплив сміттєзвалищ на показники захворюваності сільського населення та поширеності серед нього хвороб

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Делеган-Кокайко, С. В.
Слабкий, Г. О.
Лук’янова, В. В.
Анпілова, Є. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА ; ІТГІП
Анотація
Серед великої кількості екологічних проблем на сьогодні своєю актуальністю відзначаються проблеми екологічного стану ґрунтів, оскільки їх забруднення різноманітними антропогенними забруднювачами призводить не тільки до їх втрати, але й до поширеності хвороб населення. В ході роботи було вивчено стан полігону с. Тішна Міжгірського району Закарпатської області та виявлено, що даний полігон експлуатується з порушеннями вимог природоохоронного законодавства, норм та стандартів екологічної безпеки. Проведено дослідження хімічного складу ґрунтів сміттєзвалища в с. Тішне. В пробах ґрунтів, відібраних на території сміттєзвалища, виявлено збільшену кількість нітрит-іонів та нітрат-іонів, що значно перевищує аналогічний показник контрольних ґрунтів. Встановлено, що наявність несанкціонованих сміттєзвалищ може сприяти підвищенню рівня показників захворюваності за наступними класами хвороб: нервової системи, деякі інфекційні та паразитарні хвороби, ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників, хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму.
Опис
Ключові слова
anthropogenic activity, landfills, population diseases, wastes, environmental hazard, антропогенна діяльність, сміттєзвалища, захворюваність населення, екологічна небезпека, відходи
Бібліографічний опис
Вплив сміттєзвалищ на показники захворюваності сільського населення та поширеності серед нього хвороб /С. В. Делеган-Кокайко, Г. О. Слабкий, В. В. Лук’янова, Анпілова Є.С. // Екологічно безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. О. М. Трофімчук. - Київ : КНУБА. - 2020. - Вип. 34(2). - С. 43 - 52. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання