Модульність як частина адаптивної архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статі розглядаються основні принципи модульної архітектури, історичне формування терміну та основоположники даного напрямку. Розглядаються недосконалості систем на даний момент, та пріоритетні напрями розвитку даної галузі.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, адаптивна архітектура, модульність, модульне формотворення
Бібліографічний опис
Цуман К. М. Модульність як частина адаптивної архітектури / К. М. Цуман // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 171-176. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання