Типологічні особливості «атрактивного» архітектурного середовища

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття розглядає типові ознаки і критерії досконалості середовищних утворень для людей чутливих до поклику рідних місць.
Опис
Ключові слова
архітектурне середовище, типологія, суб’єкт середовищної діяльності, критерій досконалості, архитектурная среда, типология, субъект средовой деятельности, критерий совершенства, architectural environment, typology, participant of environmental activity, criterion of perfection
Бібліографічний опис
Шебек Н. М. Типологічні особливості «атрактивного» архітектурного середовища / Н. М. Шебек // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 260-265. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання