Щодо точності визначення фільтраційних параметрів по даним дослідних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання точності визначення основних фільтраційних параметрів за даними по відновленню рівнів підземних вод після відкачки для схеми однорідного напірного пласта, необмеженого в плані. Показано, що без врахування часу тривалості відкачки точність визначення коефіцієнта водопровідності з незначною похибкою залежить від вибору часу початку відстеження за підйомом рівнів підземних вод після відкачки та відношення до часу тривалості відкачки. Запропоновано чисельний метод визначення параметрів для даної схеми.
Опис
Ключові слова
фільтраційні параметри, відкачка, відновлення рівнів, точність, імітаційне моделювання, фильтрационные параметры, откачка, восстановление уровней, точность, имитационное моделирование, flow parameters , pumping test, recovery of the levels, accuracy, imitation modeling
Бібліографічний опис
Телима С. В. Щодо точності визначення фільтраційних параметрів по даним дослідних робіт / С. В. Телима // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 21. – С. 88 – 95. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання